Entä jos muuttaisit itse elämääsi – omien ajatustesi voimalla?

Posted on 6.10.2013

Haluaisitko tuntea olosi paremmaksi? Jopa todella hyväksi? Ajatukset ovat tunteiden perusta. Se mitä tunnemme on seurausta omista ajatuksistamme. Muuttamalla ajatteluamme voimme siis muuttaa tunteitamme.

Kiehtovaa, eikö? Kun tähän lisätään oivallusten myötä syventyvä itsetuntemus, johdatamme itsemme elämään, jota – ehkä tiedostamattamme – syvällä sisimmässämme kaipaamme.

Muutos lähtee ajatuksen tasolta. Jo pieni ajattelutavan muutos vaikuttaa moniin tärkeisiin asioihin: ihmissuhteisiin, vuorovaikutustaitoihin, ajankäyttöön, työmotivaatioon, tai vaikkapa uuden työpaikan löytymiseen.

Ajatusten tietoinen havainnointi ja muokkaaminen paremmin hyvinvointia tukeviksi antaa mahdollisuuden tehdä elämästä sellainen kuin haluamme.

Kuulostaa helpolta ja yksinkertaiselta. Meillä on kuitenkin tapana pyöriä ajatuksissamme vanhoja tuttuja latuja. Ammattitaitoinen valmentaja löytää kysymyksiä, jotka herättävät uusia ajatuspolkuja. Valmentaja antaa sysäyksen ja keinot ajattelutapojen tarkasteluun sekä tarvittaessa tukee niiden muuttamista, oivalluksien syntymistä ja itsetuntemuksen lisäämistä.

Kaivautuminen syvemmälle tarkastelemaan ajatuksiamme auttaa löytämään uskomuksia, joiden olemassaoloa emme ole ehkä edes tiedostaneet. Näiden pimennossa asustavien asioiden nostaminen aktiiviseen tietoisuuteen on tärkeä askel meille haitallisten ja onnellisuuttamme estävien ajatusmallien ja uskomusten purkamiseen.

Valmennus auttaa raivaamaan ryteikköä, joka estää näkemästä omaa sisäistä viisauttamme ja saavuttamasta todellista onnellisuutta. Tilalle löydämme ajatuksia, jotka tukevat kasvuamme sekä lisäävät kykyä ja uskallusta käyttää loputonta potentiaaliamme.

Koulutettuna elämäntaidonvalmentajana autan sekä isoissa että pienissä elämänmuutoksissa. Valmentajana tehtäväni on auttaa valjastamaan omat voimavarat hyötykäyttöön, löytämään selkeät päämäärät ja asettamaan tavoitteita. Tuen ja kannustan täysillä matkaa tavoitteisiin!

Mainokset

Mitä elämäntaidonvalmennus on?

Posted on 6.10.2013

Elämäntaidonvalmennus on ratkaisukeskeinen ja käytännönläheinen valmennusmuoto, joka perustuu positiiviseen psykologiaan. Valmennus tuo selkeyttä, ohjaa tekemään tietoisia valintoja sekä auttaa löytämään ratkaisuja ja askeleita kohti tavoitteita.

Valmentaja auttaa asiakastaan tunnistamaan omat vahvuutensa, lisäämään itsetuntemustaan ja ottamaan käyttöön suuremman osan omista voimavaroistaan.

Valmennus tuo elämään lisää iloa, energiaa ja toiveikkuutta sekä edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Valmennus ei ole terapiaa eikä siksi sovi todella vaikeiden ongelmien ratkaisuun. Huomion keskipisteessä eivät ole menneisyyden tapahtumat tai kysymykset kuten miksi asiat ovat niin kuin ovat.

Sen sijaan valmennuksessa todetaan nykytilanne ja suunnataan huomio tavoitteisiin. Samalla toki sisäinen viisaus pääsee esiin ja myös moni menneisyyden asia saattaa avautua uudessa valossa.

Valmennussuhde on aina ehdottoman luottamuksellinen. Perustana on avoin vuorovaikutus ja rehellisyys.