Elämäntaidonvalmennus on ratkaisukeskeinen ja käytännönläheinen valmennusmuoto, joka perustuu positiiviseen psykologiaan. Valmennus tuo selkeyttä, ohjaa tekemään tietoisia valintoja sekä auttaa löytämään ratkaisuja ja askeleita kohti tavoitteita.

Valmentaja auttaa asiakastaan tunnistamaan omat vahvuutensa, lisäämään itsetuntemustaan ja ottamaan käyttöön suuremman osan omista voimavaroistaan.

Valmennus tuo elämään lisää iloa, energiaa ja toiveikkuutta sekä edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Valmennus ei ole terapiaa eikä siksi sovi todella vaikeiden ongelmien ratkaisuun. Huomion keskipisteessä eivät ole menneisyyden tapahtumat tai kysymykset kuten miksi asiat ovat niin kuin ovat.

Sen sijaan valmennuksessa todetaan nykytilanne ja suunnataan huomio tavoitteisiin. Samalla toki sisäinen viisaus pääsee esiin ja myös moni menneisyyden asia saattaa avautua uudessa valossa.

Valmennussuhde on aina ehdottoman luottamuksellinen. Perustana on avoin vuorovaikutus ja rehellisyys.

Mainokset