”Laura on innostava ja empaattinen valmentaja. Hänelle on helppo puhua ja hän on todella motivoitunut omaan asiaansa. Laura ei tyrkyttänyt omia mielipiteitään vaan auttoi minua oivaltamaan asioita itse. Valmennus oli todella positiivinen kokemus ja opin näkemään ja pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta.” – Marika

 

Valmennus tapahtuu joko kasvokkain, puhelimella tai skypellä. Ensimmäinen valmennuskerta on tärkeää järjestää henkilökohtaisena tapaamisena.

 

Yksi valmennuskerta kestää kasvokkain noin tunnin; puhelinvalmennukseen riittää yleensä noin puoli tuontia. Ensimmäiset valmennukset olisi hyvä sopia pidettäväksi noin kerran viikossa –tahdilla, sen jälkeen tahti voi vaihdella asiakkaan toivomusten, tarpeiden ja aikataulujen mukaan. Pidemmissä valmennussuhteissa välejä voidaan pidentää jopa kuukaudeksi tai pariksi.

 

Valmennusrupeaman jälkeen on usein hyödyllistä päivittää tilannetta ajoittain varaamalla vaikka vain yksittäinen valmennuskerta. Kokemukseni mukaan pidempään jatkuvat valmennussuhteet ovat todella antoisia. On ollut ilo seurata valmennuksen mukanaan tuomaa myönteistä elämänmuutosta ja tarjota tukea vastaan tulevissa päätöstilanteissa.

 

Ensimmäisen tapaamisen aluksi kartoitetaan lähtötilanne ja tavoitteet, jotta nähdään millä tavoin asiakas hyötyy valmennuksesta. Tämän jälkeen voi vielä miettiä haluaako jatkaa valmennussuhdetta.

 

Valmennussuhteen voi päättää milloin tahansa ja aloittaa uudestaan, kun aika on siihen jälleen sopiva.

 

Selkeys (neljä valmennuskertaa)
Keskitytään selkeyttämään jotakin tiettyä mieltä askarruttavaa asiaa sekä kylvämään siemeniä ajattelutapojen muutokselle ja uusien mahdollisuuksien avaamiselle.

 

Suuntaus (kuusi valmennuskertaa)
Sukelletaan syvemmälle oman elämän tilanteeseen ja haasteisiin, asetetaan selkeitä tavoitteita sekä seurataan ja tuetaan muutoksen etenemistä.

 

Viisaus (kymmenen valmennuskertaa)
Paneudutaan kokonaisvaltaisemmin elämään ja haetaan pysyviä muutoksia sekä ajattelussa että toimintatavoissa. Sisäisen viisauden löytyminen ja hyödyntäminen auttavat löytämään innostavat päämäärät ja merkityksellisen elämän.

 

Valmennuskertojen määrä sovitaan aina yksilöllisesti. Myös yksittäiset valmennuskerrat ovat mahdollisia.

 

Hinnat (75 min/ krt)

1 kerta            85,00€         puhelimitse 30 min          55,00€
4 kertaa       320,00€
6 kertaa       450,00€
10 kertaa     750,00€

 

Ota yhteyttä, jutellaan lisää!

Mainokset